Αποστολή email:    "Γαλανομάτηδες αλλά σκουρόδερμοι οι πρώτοι Βρετανοί"