Αποστολή email:    "Ντουτέρτε στο Διεθνές Δικαστήριο: «Εκτελέστε με αλλά μη με φυλακίσετε»"