Αποστολή email:    "Βενιζέλος: Λείπουν κρίσιμα έγγραφα από τη δικογραφία για τη Novartis"