Αποστολή email:    "Υποψηφιότητα για τον δήμο Αθηναίων θα θέσει ο Γ. Πατούλης"