Αποστολή email:    "Πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή"