Αποστολή email:    "Το EurοWorking επικύρωσε την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των προαπαιτούμενων. Προς έγκριση της εκταμίευσης της δόσης στις 19 Φεβρουαρίου"