Αποστολή email:    "Συνάντηση Γεννηματά-Παπανδρέου στη Βουλή"