Αποστολή email:    "Αμετάβλητη στο 20,9% η ανεργία το Νοέμβριο"