Αποστολή email:    "Βάιντμαν: Η ΕΚΤ θα πρέπει να περιορίσει το QE μετά τον Σεπτέμβριο"