Αποστολή email:    "Νέα άδεια παίρνει ο Κουφοντίνας"