Αποστολή email:    "Απορρίφθηκε το αίτημα του Γιαννακόπουλου - Επισπεύδεται το δημοψήφισμα!"