Αποστολή email:    "Προειδοποίηση Αιγύπτου προς Τουρκία για την ανατολική Μεσόγειο"