Αποστολή email:    "Πούτιν και Αμπάς θα συζητήσουν τρόπους λύσης της σύγκρουσης Ισραήλ και Παλαιστίνης"