Αποστολή email:    "Με μικρά κέρδη ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια"