Αποστολή email:    "Προσπάθεια ανάκαμψης στα ασιατικά χρηματιστήρια"