Αποστολή email:    "Με μεγάλες απώλειες κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια"