Αποστολή email:    "Το συμβολικό δώρο του πάπα Φραγκίσκου στον Ερντογάν"