Αποστολή email:    "Πέντε funds διεκδικούν τα δάνεια της Alpha Bank"