Αποστολή email:    "Με απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα"