Αποστολή email:    "Νέες αντικειμενικές: Προς ελάχιστες τιμές ζώνης 800 ευρώ"