Αποστολή email:    "Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου από την Τράπεζα Πειραιώς"