Αποστολή email:    "Alpha Bank: Αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στις τράπεζες"