Αποστολή email:    "Σκλαβενίτης: Εξορθολογισμός δικτύου και νέα σύμβαση εργασίας"