Αποστολή email:    "Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές την Παρασκευή"