Αποστολή email:    "Ανοδική η τάση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη"