Αποστολή email:    "Moody's: Πιστωτικά θετική η αύξηση των καταθέσεων"