Αποστολή email:    "«Στο σφυρί» παλιά έπιπλα του ξενοδοχείου Ritz"