Αποστολή email:    "Νέα υπηρεσία της Google στην Ελλάδα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις"