Αποστολή email:    "Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου στις ασιατικές αγορές"