Αποστολή email:    "Με άνοδο 0.97% έκλεισε το Χρηματιστήριο τη Δευτέρα"