Αποστολή email:    "Βρέθηκαν 7 επιζήσαντες στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού"