Αποστολή email:    "Ο Κερδοσκόπος γράφει: Τα γρήγορα κέρδη και οι ρηχές διορθώσεις"