Αποστολή email:    "Πιθανόν κατοικήσιμοι δύο πλανήτες του άστρου Trappist-1"