Αποστολή email:    "Το Άγαλμα της Ελευθερίας ανοίγει και πάλι"