Αποστολή email:    "Τηλεοπτικές άδειες: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του φακέλου του Alpha, σειρά έχει ο ΑΝΤ1"