Αποστολή email:    "Γιατί δεν πρέπει να καταπνίγετε το φτέρνισμα; Σοβαροί κίνδυνοι"