Αποστολή email:    "Δημιουργός γλυπτού Phylax: Αν ήξερα τι θα προκαλούσε το έργο, δεν θα το έκανα"