Αποστολή email:    "Απεργούν και οι νοσοκομειακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης αύριο"