Αποστολή email:    "Έχω πονοκέφαλο το πρωί: Τι μπορεί να συμβαίνει;"