Αποστολή email:    "Απεβίωσε ο εμπειρότερος Αμερικανός αστροναύτης"