Αποστολή email:    "Τέλος ο Λεμονής από τον Ολυμπιακό!"