Αποστολή email:    "Τουρκική Navtex για έρευνα μέχρι τα... Κύθηρα"