Αποστολή email:    "Στις 8 Ιανουαρίου ξεκινούν οι εκπτώσεις"