Αποστολή email:    "H EBZ προτείνει στους εργαζόμενους μείωση μισθών"