Αποστολή email:    "Πώς η περιβαλλοντική αλλαγή θα φέρει ξηρασία στη Μεσόγειο"