Αποστολή email:    "Εξαπατούσαν ηλικιωμένους στην Αττική προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας ενέργειας"