Αποστολή email:    "Κορκίδης: Τρια σημεία προσοχής για τις πλαστικές σακούλες"