Αποστολή email:    "Νέες βολές του Παλαιστινίου προέδρου κατά της αμερικανικής κυβέρνησης"