Αποστολή email:    "Μήνυμα Προέδρου της Δημοκρατίας προς γείτονες"