Αποστολή email:    "Κυρ. Μητσοτάκης: Να γυρίσουμε σελίδα"